Tổng số: 82
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 19 - KH/ĐU 05/05/2023 Kế hoạch Tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã năm 2023
Lượt xem: 9
Tải về
Số 18 - KH/ĐU 11/04/2023 Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 10
Tải về
Số 17 - KH/ĐU 15/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Lượt xem: 12
Tải về
Số: 16/KH-UBND 05/05/2023 Kế hoạch triển khai hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023
Lượt xem: 10
Tải về
Số 17 - KH/ĐU 11/04/2023 Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 19
Tải về
Số 16 - KH/ĐU 13/03/2023 Kế hoạch thực hiện kết luận số 01 - KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW " Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' năm 2023
Lượt xem: 21
Tải về
Só12 -KH/ĐU 16/01/2023 Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi viết với chủ đề " Bác hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"
Lượt xem: 27
Tải về
Số: 10 - CTr/ĐU 30/12/2022 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ xã năm 2023
Lượt xem: 27
Tải về
Số: 20/KH-UBND 28/12/2022 Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 NĂM 2023
Lượt xem: 25
Tải về
Số: 18/KH-UBND 28/12/2022 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2023
Lượt xem: 27
Tải về
123456789

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trung - Nghĩa Hưng - Nam Định
              Địa chỉ: Xã Nghĩa Trung - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
DT: 02283871062
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang