Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 70/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xóm trên địa bàn xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 69
Tải về
Số: 34/QĐ-UBND 23/05/2022 Quyết định về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 74
Tải về
Số: 62/2021/QĐ-UBND 15/07/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân xã khoá XX, Nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 75
Tải về
Số: 65/QĐ-UBND 29/08/2022 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của bộ phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 70
Tải về
Số: 05/QĐ-UBND 05/01/2022 Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022
Lượt xem: 68
Tải về
Số: 02/QĐ - UBND 05/01/2022 Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 79
Tải về
Số: 04/QĐ - UBND 05/01/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo cơ chế Một cửa tại UBND xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 77
Tải về
Số: 03/QĐ - UBND 05/01/2022 Về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế " một cửa " tại UBND xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 74
Tải về
Số: 80/QĐ-UBND 25/12/2021 Ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 71
Tải về
Số: 79/QĐ-UBND 15/12/2021 Về việc ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 70
Tải về
12

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trung - Nghĩa Hưng - Nam Định
              Địa chỉ: Xã Nghĩa Trung - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
DT: 02283871062
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang