Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/KH-UBND 26/01/2024 KẾ HOẠCH Côngtác Văn thư, lưu trữ năm 2024 xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 10
Tải về
Số: 01/KH-UBND 06/01/2022 Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Lượt xem: 55
Tải về
Số: 02/2021/KH-UBND 06/01/2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2022
Lượt xem: 66
Tải về
Số: 02/QĐ - UBND 05/01/2022 Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 82
Tải về
Số: 04/QĐ - UBND 05/01/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo cơ chế Một cửa tại UBND xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 81
Tải về
Số: 03/QĐ - UBND 05/01/2022 Về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế " một cửa " tại UBND xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 78
Tải về
Số 05/TB - UBND 06/01/2022 Lịch làm việc thực hiện theo cơ chế " một cửa " tại UBND xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 71
Tải về
Số: 06/TB - UBND 06/01/2022 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
Lượt xem: 69
Tải về
Số: 80/QĐ-UBND 25/12/2021 Ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 74
Tải về
Số: 79/QĐ-UBND 15/12/2021 Về việc ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Trung
Lượt xem: 73
Tải về
12

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trung - Nghĩa Hưng - Nam Định
              Địa chỉ: Xã Nghĩa Trung - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
DT: 02283871062
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang