Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 13 - CTr/ĐU 25/12/2023 Trương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ xã năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về
Số 23 - KH/ĐU 11/08/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lượt xem: 51
Tải về
Số 24 - KH/ĐU 15/08/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23 - CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 48
Tải về
số: 19 - KH/ĐU 05/05/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã năm 2023
Lượt xem: 57
Tải về
Số 19 - KH/ĐU 05/05/2023 Kế hoạch Tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã năm 2023
Lượt xem: 82
Tải về
Số 18 - KH/ĐU 11/04/2023 Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 85
Tải về
Số 17 - KH/ĐU 15/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Lượt xem: 79
Tải về
Số 17 - KH/ĐU 11/04/2023 Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 82
Tải về
Số 16 - KH/ĐU 13/03/2023 Kế hoạch thực hiện kết luận số 01 - KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW " Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' năm 2023
Lượt xem: 97
Tải về
Só12 -KH/ĐU 16/01/2023 Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi viết với chủ đề " Bác hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"
Lượt xem: 88
Tải về
12

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trung - Nghĩa Hưng - Nam Định
              Địa chỉ: Xã Nghĩa Trung - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
DT: 02283871062
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang